Onze visie

Een warm hart voor de ontwikkeling van onze muzikanten

Muziek Examen Plein vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland muziek moet kunnen maken. Dat muzikanten begeleid moeten worden in hun eigen persoonlijke muzikale ontwikkeling. Dat we dit doen in een moderne vorm waarbij gebruik gemaakt mag worden van de gemakken die we binnen handbereik hebben en dat er doelen gesteld mogen worden om de kwaliteit op muziekonderwijs in ons land te handhaven.
Bovenstaande doelen realiseren is helaas niet zo eenvoudig als we zouden hopen. Er zijn tal van vragen die bekeken en beantwoord dienen te worden alvorens er gekeken kan worden naar een ideale cultuurwereld waarbij ieder kind op zijn eigen manier, zijn eigen muzikale ontwikkeling kan doorstaan, dat dit te betalen is en dat dit ook nog kwalitatief verantwoord gebeurt.
Dat wat wij in Nederland “kwaliteit” vinden staat beschreven in diverse boeken. In deze boeken wordt vaak doorverwezen naar andere naslagwerken. Wanneer we al deze geschrifte doornemen komen we tal van vaktermen tegen. Het is vaak voor een muziekdocent al lastig om een overzicht te houden in dat wat wij in Nederland hebben bestempeld als kwaliteit en/of een bepaald ‘niveau’. Het is natuurlijk logisch dat een “amateurmuzikant” zo geen overzicht kan hebben van wat de “professionals” hebben besloten dat behoort tot een bepaalde graad.

Om een amateurmuzikant te kunnen begeleiden in zijn eigen persoonlijke muzikale ontwikkeling moet hij/zij minimaal inzichtelijk hebben wat er van hem/haar wordt verwacht om bepaalde doelen te kunnen realiseren. Sterker nog; door de bezuinigen op cultuur welke vaak gepaard gaan op het korten van de lestijden is het amper realistisch te noemen dat een muziekdocent al zijn expertise deelt in de tijd die hij/zij daarvoor krijgt en daarnaast ook nog eens kan investeren op de leerling als individu. Kortom; leerlingen moeten overzicht krijgen, en wel op een dusdanig manier dat zelfs ouders, die zelf geen muziek maken, in staat kunnen zijn om hun kroost te begeleiden in hun zelfstudie als aanvulling op hun professionele begeleiding.

De hele wereld verandert. Alles gaat sneller, kinderen ontwikkelen zich anders dan 20 jaar geleden en de hedendaagse technologie is niet meer weg te denken uit ons huidige bestaan. Muziek Examen Plein speelt in op de huidige behoeftes van de “amateur muzikant”. Wij implementeren technologie om de wig tussen ‘de wirwar van muzikale naslagwerken’ en het ‘inzichtelijk maken van doelen’ om de ontwikkelingen van onze muzikanten te bevorderen.
Wat moet je als leerling precies kennen voor je volgende “landelijk erkende” doel. Daarnaast voorziet Muziek Examen plein in een uitgebreid scala van oefeningen, leerstof en handvaten.
Alles binnen handbereik toegankelijk via je tablet, pc, laptop of zelfs smartphone.
Diverse landelijke muziekbonden (provinciale overkoepelende organisatie) hebben zich inmiddels aangesloten bij de visie van Muziek Examen Plein. Samen bewaken wij de kwaliteit op de begeleiding van onze “amateurmuzikanten’. Samen maken wij ons hard voor de persoonlijke ontwikkeling van onze toekomstige ‘professionele’ muzikanten.

Een warm hart voor de ontwikkeling van onze muzikanten.

Muziek Examen Plein