Blaasexamen

Het HaFaBra Blaas-examen. Hoe zit dat nou?blaas1
Wanneer jij je A, B of C diploma graag wil gaan halen zijn er twee delen die jij met succes moet afleggen.

1. Het theorie-examen (rubriek 1)
2. Het praktijk-examen (rubriek 2 t/m 6)

Het praktijk-examen bestaat uit rubriek 2 t/m 6. Voor iedere rubriek krijg je 2 of meer punten (voor ieder onderdeel een punt). Het gemiddelde van deze punten is je rubriek punt. De gemiddeldes van rubriek 1 t/m 6 bij elkaar opgeteld (afgerond tot 0 decimalen achter de komma) geven jouw eindscore.
Om je diploma te halen moet je voor iedere rubriek gemiddeld een voldoende hebben (niet afgerond een 5,8 of hoger). Jouw eindscore zal dan tussen de 36 en de 60 punten liggen.
Wil jij weten wat er binnen iedere rubriek van jou wordt verwacht? Klik dan op deze link.

Voor je D examen zit het net iets anders. Dan kun je namelijk kiezen uit twee verschillende profielen.
Profiel 1: Je doet examen zoals bij A, B en C; een theorie-examen (voor D komt hier een “creatieve presentatie” bij) waar rubriek 1 wordt getoetst en een praktijk-examen waar de rubrieken 2 t/m 6 wordt getoetst.
Profiel 2: Je doet een openbaar-examen (een optreden met bijvoorbeeld je vereniging of met een pianist). Tijdens dit openbare examen worden de rubrieken 3 t/m 6 getoetst. Je hoeft hierbij geen theorie-examen te doen, geen werkstuk te maken en rubriek 2 komt te vervallen.

Wil jij meer informatie over wat er precies van je wordt verwacht, oefenmateriaal bekijken of vast wat examenstukken doornemen? Klik dan op deze link.